Såpskura trallen extra noga där den är angripen av alger, lavar, mögel eller mossa